صفحه اصلي | عناوين كل اخبار | آدرس هاي جديد آژانس
 
http://tazehanews.com
http://sarve1388.com
http://inanewsagency.com
http://newsiranina.com
http://irannagency.com
http://iran-ina.com
http://irannews-ina.com
http://inanewsagency.com
http://ina-newsagency.com

بينندگان گرامي متاسفانه در اين مدت به دليل فيلترينگ , دامنه اطلاع رساني و برقراري ارتباط ما با شما بسيار محدود شده بود , براي گسترده تر كردن هرچه بيشتر اين دامنه و براي اطلاع رساني و پوشش خبري وسيع به اخبار اعتراضات و تظاهرات شما عزيزان , ما نيازمند كمك و همياري شما هستيم , از شما خواهشمنديم براي ارتقا مبارزه ما با فيلترينگ و رساندن فرياد آزاديخواهي تمام ايرانيان ,هرگونه پيشنهاد ,نظر و نكته اي داريد براي ما ارسال كنيد زيرا پيشنهادات و نظرات شما باعث ارتقا كار ما و دور زدن و شكستن سد فيلترينگ ميگردد. شما ميتوانيد براي دسترسي به آدرس هاي جديد آژانس ايران خبر به آدرس هاي زير مراجعه كنيد , همچنين در صفحه اول سايت ,يك راهنماي متحرك براي آگاهي بيشتر شما قرار داده شده است , ما نيازمند پشتيباني و كمك شما هستيم .

با تشكر فراوان – روابط عمومي آژانس ايران خبر